Om mig

Min kärlek till dansen började vid åtta års ålder när min mamma tog mig till en dansstudio. Kombinationen av musik och rörelse rörde vid mitt hjärta och jag deltog i klasserna med stort intresse. Jag började snart att tävla och som åren gick, blev dans mer och mer viktigt. Jag ägnar det mesta av min tid till dans och min önskan att bli danslärare förvånade inte någon. Jag började på Academy of Slovenic culture” (dansutbildning) och efter fem års studier uppfyllde jag mina drömmar genom att få mitt diplom. Även om jag hade undervisat barn att dansa sedan jag var 13 år, började jag nu att lära människor oavsett åldrar, intressen och kvalifikationer. Undervisning har gett mig ett annat perspektiv på dans och jag har också lärt mig mycket av mina elever när vi försöker skapa våra klasser tillsammans. Under åren har jag arbetat med flera dansstudios och jag hade även min egen dansstudio. I Ryssland är tiodanser mycket populära och det finns många bra professionella skolor. Eftersom det svenska folket är intresserade och öppna för nya erfarenheter är min önskan att göra dem lika intresserade av sällskapsdans som de är i sociala danser.

Du är varmt välkommen till min klass!

/Galina

_______________________________________________________________

My love for dance started at the age of eight when my mother brought me to a ballroom dancing studio. The combination of music and movement touched my heart and I participated in the classes with great interest. I soon started to compete and, as the years went by, dancing became more and more serious. I dedicated most of my time to dance and my wish to become a dance teacher did not surprise anyone. I entered the State Academy of Slovenic culture (dance department) and after five years of studies I realized my dreams by getting my diploma. Although I had been teaching children to dance since I was 13, I now started to teach people of all ages, interests and qualifications. Teaching has given me a different perspective of dancing and I have also learned a lot from my students as we try to create our classes together. During the years I have been working with several dancing studios as well as had my own dancing studio. In Russia ballroom dances are very popular and there are many good professional schools. As active, interested and open to new experiences Swedish people are, my wish is to make them as interested in ballroom dancing as they are in social dances.

You are very welcome to my class!

/Galina

Kommentarer inaktiverade.